ROADSTAV s. r. o.

Opravy a údržba komunikací

Spojovací postřiky asfaltovou emulzí

Postřik je vytvořen z vrstvy pojidla nanesené pomocí rozstřikovače pojidla na povrch obrusné nebo jiné konstrukční vrstvy.

Využívá se při výstavbě a opravách vozovek a dopravních ploch aby se dosáhlo vzájemného spojení jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

Rovnoměrného rozstřiku dosahujeme použitím rozstřikovače se stříkací rampou, která zajistí rovnoměrné rozstřikování pojiva po celé šířce plochy, přičemž každé místo na povrchu musí být postříkané alespoň ze dvou trysek.

Při postřiku je potřeba dbát na důkladné vyčištění povrchu. Dávkování pojiva je zajištěno počítačem.
Úprava postřikem má být načasována tak, aby se látky v emulzi odpařily před položením další vrstvy. Doba mezi postřikem a následným položením konstrukční vrstvy by však neměla překročit jeden den.

Malé plochy je potřeba pečlivě postříkat ručním rozstřikovačem.

Kontakt

Jednatel, kalkulace a řízení zakázek

Robert Hosa

Tel.:      603 869 188
E-mail: udrzbakomunikaci@seznam.cz

Adresa

ROADSTAV s.r.o

Dlouhá 140, 290 01 Sokoleč

IČO: 24286681
DIČ: CZ24286681

Vytvořeno WebyOdHonzy  © 2022